TEIS - TEST EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

Dobro došli! Ukoliko želite da uradite test emocionalne inteligencije (TEIS) i dobijete profil sopstvenih snaga i slabosti, to možete uraditi upravo ovde putem naše online aplikacije. Da bi ste mogli da započnete sa radom testa potrebno je da se predhodno registrujete, a potom ulogujete unošenjem vaše e-mail adrese i lozinke. Pre nego što počnete sa radom molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo.

UPUTSTVO ZA RAD:

Za popunjavanje testa potrebno je da izdvojite oko 45 minuta vremena kada nećete biti uznemirani i prekidani. Ukoliko vas neko prekine, biće potrebno da nam pošaljete mail sa objašnjenjem za razlog prekida da bi mogli da ponovo pristupite testu. Upitnik se sastoji sastoji od 133 trvdnje koje vam pružaju mogućnosti da opišete sebe označavajući stepen slaganja sa svakom tvrdnjom u odnosu na to kako se osećate, mislite ili ponašate većinu vremena u većini situacija. Postoji 5 mogućih odgovora na svaku rečenicu:

  • 1 - veoma retko ili nikad tačno za mene
  • 2 - retko tačno za mene
  • 3 - ponekad tačno za mene
  • 4 - često tačno za mene
  • 5 - veoma često ili uvek tačno za mene

Pročitate svaku rečenicu i odlučite koji (samo jedan) odgovor najpribližnije opisuje ono što bi ste vi verovatno osećali, mislili ili učinili. Iako vam se rečenica ponekad može učiniti nedovoljno jasnom vi uvek izaberite odgovor iako niste potpuno sigurni. Ne postoje „dobri“ ili „tačni“ i „loši“ ili „pogrešni“ odgovori. Odgovarajte iskreno opisujući sebe kakvi realno jeste a ne kakvi bi želeli da budete. Test se sastoji od 133 rečenice, a vaš zadatak je da odlučite koliko je ta tvrdnja za vas tačna. Da biste dobili validne rezultate potrebno je da na pitanja odgovarate iskreno, kako se osećate, mislite ili ponašate većinu vremena u najvećem broju situacija.

Svi vaši odgovori kao i evaluacija emocionalne inteligencije su tajni i mogu se koristi samo uz vašu potpisanu saglasnost. Podaci su vlasništvo kompanije MIND.PROTECT.

Za sva dodatna pitanja vam stojimo na raspolaganju MIND.PROTECT

Ulogujte se